Начало Перник Общество Александър Александров, гл. експерт в отдел ЕНОП към Община Перник: Редица инфраструктурни,...

Александър Александров, гл. експерт в отдел ЕНОП към Община Перник: Редица инфраструктурни, социални и екологични проекти ще бъдат завършени до края на годината

141

Александър Александров, гл. експерт в отдел „Европейски и национални оперативни програми“ (ЕНОП) към Община Перник в интервю за седмичното предаване „Перничани-потомците на Кракра“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Господин Александров, Община Перник вече заложи  бюджета си за 2019 г., в който бяха заложени много значими проекти за развитието на града, но освен това и доста инфраструктурни и социални проекти бяха изпълнени през 2018 г. Разкажете ни какви подобрения въведохте?

Александър Александров: Перник е един прекрасен град, който обаче се нуждае от постоянни инвестиции в инфраструктурата, така че да предоставя възможност на перничани и на гостите на града, както достъпна среда, така и възможност за активен отдих. Именно върху това работи доста усърдно кметът д-р Вяра Церовска и екипът й, и администрацията. Не е тайна, че като силно индустриализиран град в миналото, към настоящия момент има много какво да се направи и 2018 г. изобилстваше от проекти в тази насока. Есента бе открит „Паркът на предизвикателствата“ – 25 дка зелени площи, площадки за игра за деца, спортни площадки, място за палатков лагер, писта за планинско колоездене и много други. Освен това той кореспондира със Западен парк и Централен градски парк и създава един прекрасен зелен пояс около града. Завършихме и моста над р. Струма, който позволява по-безопасно и бързо придвижване, както на автомобилите, така и на пешеходците, както и междублоковото пространство в кв. „Тева“, където имаме много места за отдих, спортни детски площадки. Тези проекти успяхме да ги реализираме с безвъзмездната финансова помощ от ОП „Региони в растеж“. Бяха завършени Проект за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и Оборудване и обзавеждане в две от нашите детски градини, именно „Еньовче“ и „Изворче“. Стартира и Проектът да въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Перник и областната администрация, като следва да споменем, че този проект е от изключителна важност, както за инвестиционната програма на града, така и за гражданите, така и за самата администрация. Стартирахме и Проект за изграждане на социални жилища в кв. „Тева“, който е с капацитет 100 семейства и само за 2018 г. бяха изградени над 8 нови детски и спортни площадки, като най-новата е в кв. „Проучване“, тя се състои от футболно и баскетболно игрище. Историята за нея е доста интересна, тъй като 2017 г. в сградата на Община Перник влязоха няколко дечица, придружени от своите родители, поискаха среща с кмета д-р Церовска и я помолиха тази площадка да бъде изградена и 2018 г. вече е факт. Споменавам този проект, не за друго, а тъй като имам пряко наблюдение всеки ден как се използва тази инфраструктура и трябва да ви кажа, че е изключително удоволствие да видиш как всеки един от тези хора полага грижа за новите игрища. И всъщност точно това показва, колко е важно сътрудничеството между администрацията и между гражданското общество.

Водещ: Целта на Общината е гражданите да бъдат максимално улеснени, да живеят в една по-добра среда. Какви инфраструктурни проекти са предвидени за тази година, които да бъдат изпълнени?

Александър Александров: Тази година завършваме Проекта за енергийна ефективност на сградата на Община Перник и областна администрация. Предстои ни да завършим и няколко проекта от социалната инфраструктура, като социалното жилище в кв. „Тева“, Центърът за грижа за лица с психически разстройства, Център за грижа за лица с различна форма на деменция, Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Разбира се, имаме и няколко проекта, насочени за деца чрез изграждане на наблюдавано жилище, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа. Също така ни предстои изграждането на още няколко спортни и детски площадки. Една добра новина за перничани е всъщност, че спечелихме финансиране по инициативата „Wi-Fi for EU“. С това всъщност ще изградим и безплатна Wi-Fi зона в централната градска част и в най-големия квартал в Перник, именно „Изток“. До април месец предстои ВиК асоциацията да подаде проектните си предложения по ОП „Околна среда“. Предстои изграждане на ВиК инфраструктура. За реализирането на този проект ще бъдат подменени част от ВиК и канализационната мрежа на града, а след това ще бъдат асфалтирани и улиците. Обект на интервенция в поименния списък на общината са включени за 2019 г. и двете кръгови при „Лазовица“ и „Пашов“. Усилено се работи и за реализирането на пътен възел „Марина бара“, като с тези проекти силно се надяваме да улесним трафика, така че хората да могат най-бързо да се придвижват до своята цел. В момента изпълняваме и един много важен проект, финансиран от ОП „Региони в растеж“, а именно Интегриран градски транспорт в гр. Перник. Този проект всъщност е от изключителна важност. Трябва благодарение на него да закупим между 13 и 15 автобуса Евро 6, които да работят на метан. Ще изградим метан станция, депо, в което да можем да поддържаме автобусите. Благодарение на този проект ще въведем и GPS система, с която да упражняваме постоянен контрол, както върху автобусите, закупени в рамките на проекта, така и върху автобусите, които обслужват останалите линии в града. С този проект целим да създадем една още по-добра услуга за перничани, така че да могат да се придвижват от точка А до точка Б за възможно най-кратко време, най-евтино и използвайки една наистина европейска услуга.

Водещ: Освен инфраструктурните проекти, заложени ли са и социални – ако да, какви?

Александър Александров: Община Перник продължава да изпълнява Проект Услуги за ранно детско развитие в Община Перник, като този проект е насочен за деца от 0 до 7 г. и техните семейства, като предлагаме интегрирана услуга, състояща се от социални, здравни и образователни грижи за деца, застрашени от социално изключване. Вече споменах и за проектите от социалната инфраструктура, които изграждаме в момента. След като завършим с тях ще бъдат изпълнени и проекти, с които да започнем да предоставяме и съответните услуги. Те най-вероятно ще бъдат финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Водещ: Темата за екологията и опазването на чистотата на атмосферния въздух е приоритет на всички общини в страната. Как Перник се справя с намялването на вредните емисии във въздуха и какви мерки са предприети в тази насока?

Александър Александров: Темата за качеството на атмосферния въздух е от съществено значение и на световно, и на европейско, и на национално ниво. Темата се поставя от години и вълнува силно обществото. Именно затова и в изпълнение на законодателството на Република България, ние разработваме програма за качеството на атмосферния въздух. В момента тя е на етап съгласуване и след това ще бъде представена пред обществото. Изготвяме я в рамките на проект, финансиран от ОП „Околна среда“. Самото изготвяне е възложено на сериозен екип от професионалисти, които използват най-съвременните методи и оборудване за тази цел. Най-общо можем да я разделим на две части. В първата си част тя представлява анализ със съществуващото състояние на въздуха, нивата на замърсяване, причинителите за това и съпоставка с предходните години. Във втората си част тя представлява пакет мерки с изпълнението, на които да окажем трайно въздействие върху намаляването на замърсяването. Кметът госпожа Церовска и нейният екип от самото начало са извели като приоритет справянето с този проблем и затова всички проекти, които сме изпълнили, изпълняваме, или ще изпълним, имат своята екологична насоченост, в т.ч. инвестиции в енергийна ефективност при жилищни и административни сгради, може би знаете че над 50 блока бяха обект на интервенция по Националната програма за енергийна ефективност. Инвестиции в транспорт и транспортна инфраструктура. Изградихме велоалеята, вече свързваща кв. „Изток“ с централната градска част. Предстои да изградим допълнителни велоалеи, с които да обособим една мрежа. Предстои изграждането на няколко важни обекта от пътната инфраструктура, които да облекчат трафика. Редица проекти за енергийна ефективност по отношение на административни сгради. Инвестиции в паркове и зелени площи. Но преди всичко най-големият замърсител остава битовото отопление на твърдо гориво. Това всъщност стана ясно, след като прегледахме анализите, които бяха изготвени в рамките на проекта за качеството на атмосферния въздух. Там се вижда ясно, че всъщност най-големите нива на замърсяване са именно през зимните месеци, т.е. през отоплителния сезон. Този проблем може да се реши само и единствено с волята и усилията на всеки един от нас като член на обществото, за което силно се надявам след като публикуваме програмата за качество на атмосферния въздух да имаме силна обществена реакция. И всеки един от нас да предприеме мерки, защото въздухът е на всички нас – децата на Перник и на България също са наша поверена отговорност. И ние сме длъжни да положим всички усилия за справяне с този проблем.

Водещ: Освен тези проекти, какви предстоят да бъдат заложени за разглеждане?

Александър Александров: В момента работим по разработването на няколко проекта. Единият е свързан с въвеждане на мерки за енергийна ефективност в още над 10 многофамилни жилищни сгради в рамките на ОП „Региони в растеж“. Работим върху няколко проекта от културната инфраструктура на града. Разбира се предстоят още много проекти, върху които да работим и вярвам, че ще реализираме в бъдеще. Продължава и работата по съгласуването на техническия проект за парка в кв. „Изток“, за който кметът на кв. „Изток“ Емил Костадинов, кметът на общината Вяра Церовска и екипът й положиха доста усилия и в момента се работи по това да бъде осигурено финансирането за реализирането на този проект, който да предостави възможност както на жителите на квартала, така и на гостите да имат един страхотен парк с места за отдих, зелени площи, с още места, където децата да могат да играят, за още места, където младите хора да могат да спортуват. Така че, силно се надявам скоро да можем да реализираме и него.

Водещ: Господин Александров, като за финал на нашия разговор, един последен въпрос – кои проекти, според вас, трябва да бъдат приоритетни за общината?

Александър Александров: Истината е, че всеки един проект е приоритетен. И това е така, защото всеки един от тях е свързан с  решаването на определен проблем. Много е важно да си дадем сметка, че и европейското финансиране, и това сами да финансираме чрез нашите бюджетни средства, дадени интервенции се случват единствено и само, когато изведем някакъв проблем, който е от обществено значение и чрез това финансиране ние трябва да целим решаването му. Важни са като инфраструктурните проекти, така и меките мерки. Важни са включително и обученията, важно е да работим за това да създадем по-добри предпоставки на бизнеса да инвестира в нашия град. Така че е трудно да определя точно един проект или една група проекти, които би следвало да бъдат най-силно преследвани. Истината е, че всеки един от тях е приоритет както за д-р Церовска, така и за целия ни екип.