Начало Политика Близо 300 перничани са включени в програма за хора в неравностойно положение

Близо 300 перничани са включени в програма за хора в неравностойно положение

147

На 296 лица в неравностойно положение са предоставени услуги по проект „Създаване на нов Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник“. Това обяви днес на заключителна пресконференция главният експерт по социални дейности към Общината Анита Сарафска.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В изпълнение на дейностите му е създаден нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Потребителите на услугите са хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. Услугите са комплексни и иновативни по своя характер. Центърът развива дейност в сграда частна общинска собственост, ремонтирана, обзаведена и оборудвана за нуждите.

В рамките на проекта са сключени трудови договори с асистенти за хора в неравностойно положение със 176 лица, а 1070 броя са изготвените индивидуални планове за грижа.

Проектът е на стойност 874 963,84 лв. и е с продължителност 25 месеца.
В пресконференцията участва зам.-кметът Йордан Павлов, представители на общинската администрация, Дирекция „Бюро по труда“ , Регионална и общинска дирекция „Социално подпомагане“.

Избори 2021
Decorr