Начало Перник Общество Временни прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник в периода 23...

Временни прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник в периода 23 – 27 юли

107

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти,съобщават от пресцентъра на ЧЕЗ. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско
напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 – 27 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни
превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани
планирани дейности. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Община Брезник
На 23.07.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Банище
На 23.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 24.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:15
ч.; 14:00 – 16:30 ч./ На 26.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 27.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бегуновци
На 23.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 24.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 25.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 10:30
ч.; 14:00 – 16:30 ч./ На 26.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Беренде, Общ. Земен
На 23.07.2018 г. /09:45 – 16:15 ч./ – Брезник: 06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров
На 24.07.2018 г. /08:30 – 16:15 ч.; 10:00 – 16:15 ч./ На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Александър Тинков, Георги ив
Бунджулов, извън Регулацията, Трън
На 24.07.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – БРЕЗНИК: МТП РЪЖДАВЕЦ
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Нестор Петров, Трън
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Брезнишки извор
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Велиново
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105,
кв.40
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Габровдол
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Гигинци: УПИ ХІV-219, кв.22
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Горна Секирна: Местн.Валога
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Гърло: Общ.Брезник
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – ДОЛНА СЕКИРНА: МТП;Д.СЕКИРНА
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Душинци
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Ерул
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Кошарево
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Милкьовци
На 25.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ – Непразненци
На 26.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Ноевци
На 26.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Режанци
На 26.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Садовик
На 26.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Селищен Дол
На 26.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Слаковци
На 26.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Сопица
На 26.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ – Станьовци
На 27.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, извън Плана, искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово,
Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора
Община Перник
На 23.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 25.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 26.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 27.07.2018 г.
/08:00 – 16:30 ч./ – Батановци: 3ти Март, Бела Вода, Бл Дцз Васил Коларов, Граово, Мах.Трънска и Кащерова, Св.Св.Кирил и Методий, Свети Спас
На 23.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 25.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 26.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 27.07.2018 г.
/08:00 – 16:30 ч./ – Батановци: 3ти Март, Бела Вода, Бл Дцз Васил Коларов, Мах.Трънска и Кащерова, Св.Св.Кирил и Методий, Свети Спас
На 23.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 25.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 26.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 27.07.2018 г.
/08:00 – 16:30 ч./ – Батановци: Александър Стамболийски, Батан Войвода, Васил Левски, Граово, Любен Каравелов, Никола Вапцаров, Св.Св.Кирил
и Методий, Христо Ботев, Христо Смирненски
На 23.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 25.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 26.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 27.07.2018 г.
/08:00 – 16:30 ч./ – Батановци: Бистрица, Владимир Заимов, Желю Демиревски, Коста Тричков, Мах.Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов,
Св.Св.Кирил и Методий, Старо Село, Стране, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка
На 23.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 25.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 26.07.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 27.07.2018 г.
/08:00 – 16:30 ч./ – Богданов Дол: Васил Левски, Витоша, Княз Борис I, Люлин, Мах.Стаменова, Пчела, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо
Смирненски, Чучулига
На 23.07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Дивотино: 3-ти Март, 34069, Витоша, Витоша, Втора, Двадесета, Двадесета, Двадесета,
Двадесетивтора, Двадесетидевета, Двадесетиосма, Двадесетиосма, Двадесетиосма, Двадесетипета, Двадесетиседма, Двадесетитрета,
Двадесетичетвърта, Двадесетичетвърта, Двадесетишеста, Двадесетишеста, Дванадесета, Дванадесета, Девета, Девета, Девета, Девета,
Деветнадесета, Деветнадесета, Деветнадесета, Десета, Десета, Единадесета, Единадесета, Кв29 УПИv -642, Люлин, Люлин, Махала Ливаге, Махала Светавода, Миньор, Миньор, Миньор, Миньор, Осемнадесета, Осма, Пета, Пета, Петдесета, Петдесетивтора, Петдесетитрета, Първа,
Първа, Рила, Седемнадесета, Седма, Седма, Седма, Слатина, Слатина, Струма, Струма, Струма, Тридесета, Тридесета, Тридесетивтора,
Тридесетипета, Тридесетипърва, Тридесетипърва, Тридесетиседма, Тридесетитрета, Тридесетичетвърта, Тридесетишеста, Тринадесета, УПИ ІІ
кв.746, Четвърта, Четирдесетиосма, Четирдесетипета, Четирдесетиседма, Четринадесета, Шеста, Шеста, Шеста
На 23.07.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Дивотино: Витоша, Двадесетипета, Дванадесета, Единадесета, Комсомолска, Люлин, Люлин, Махала Герен, Миньор, Петдесетипета, Петнадесета, Първа, Първа, Слатина, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тринадесета, Тринад