Начало Перник Общество „В и К” извършва ежедневни замервания и наблюдения на водния поток...

„В и К” извършва ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена

95

Уважаеми потребители, ръководството на „Водоснабдяване и канализация „ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на основния водоизточник яз. Студена е 10 888 000куб.м при капацитет 25 200 000куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена „Студена“ и прилежащите и хидротехническите съоръжения . Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.