Начало Политика ГЕРБ- Перник започва номинации за народни представители и президент

ГЕРБ- Перник започва номинации за народни представители и президент

35

👉Общинската структура на ПП ГЕРБ – Перник стартира процеса по номинации за кандидати за народни представители и кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката. С решение на Изпълнителната комисия на партията номинациите за кандидатите ще се проведат в периода от 16 до 25 септември включително. Те ще се правят лично в офис на ГЕРБ –Перник – ул. „Радомир“ № 1, вх. А, ет.2 или на официалната електронна поща pernik@gerb.bg.Номинации се правят от всички членове на ПП ГЕРБ с платен членски внос.

➡️Когато са направени лично в политическия офис, се спазва следната процедура – служебното лице в офиса или представител на общинското ръководство удостоверява в регистъра на членовете, че лицето е член на ПП ГЕРБ, след което го запознава с настоящите правила. По установен образец се вписват име, презиме и фамилия на номиниращия и име, презиме и фамилия на до 3 номинации на кандидати за народни представители и за президент и вицепрезидент.

➡️Когато номинациите са направени на официалната електронна поща на общинската структура, се спазва следната процедура – служебното лице в офиса или представител на общинското ръководство, удостоверява в регистъра на членовете, че лицето е член на ПП ГЕРБ. Ако няма достатъчно идентифициращи данни – например не е посочил името си в имейла, тогава се търси обратна връзка за установяване на самоличността или други уточняващи данни. След което по установен образец се вписват име, презиме и фамилия на номиниращия и име, презиме и фамилия на до 3 номинации на кандидати за народни представители и за президент и вицепрезидент.