Начало България Глоба от 5000 лв за неспазване на карантина

Глоба от 5000 лв за неспазване на карантина

77

Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор може със заповед да разпореди задължителна изолация на лица, болни от и заразоносители на заразни болести, както и задължителна карантина на контактните с тях лица, въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението на съответната заразна болест.
Това приехме окончателно в Народно събрание с промените в Закона за здравето. Лице, болно от или заразоносител на заразна болест, което откаже или прекъсне изпълнението на задължителната изолация, ще се наказва с глоба от 5000 лв.
Отново със законови промени се дава възможност при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването да забранява за определен срок износа на лекарствени продукти от страната. Целта е да се гарантират достатъчни количества лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на населението на България.