Начало България Депутатът д-р Александър Алерксандров: С промените в НК нанасяме силен удар срещу...

Депутатът д-р Александър Алерксандров: С промените в НК нанасяме силен удар срещу домашното насилие

38

Парламентът гласува окончателно промените в Наказателния кодекс, въвеждащи всеобхватна правна защита срещу всички форми на домашно насилие, съобщи народният представител от ПП ГЕРБ д-р Александър Александров.
„Измененията, които внесохме и бяха приети на второ четене, са силен удар срещу домашното насилие, защото гарантират всеобхватна наказателна защита от всякакви актове на насилие над жени в условията на домашно насилие. Съгласно дефиницията престъпление, извършено в условията на домашно насилие, е такова, ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права”, заяви депутатът. Той отбеляза, че определението се отнася за случаите, когато престъплението е осъществено спрямо съпруг или бивш съпруг, лице, от което жертвата има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.
Народният представител подчерта, че с приетите изменения се допълват дефинициите за убийство, телесна повреда, с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които могат да стигнат до посегателство срещу живота или здравето на гражданите.