Начало Политика Десетократното увеличение на такса смет в селата от община Перник стана факт...

Десетократното увеличение на такса смет в селата от община Перник стана факт без гласовете на съветниците от ГЕРБ

83

Десетократното увеличение на такса смет в Батановци и селата от община Перник стана факт без гласовете на съветниците от ГЕРБ. Групата отказа да подкрепи тази несправедлива и икономически необоснована промяна, която не е обвързана с повишаване честотата и качеството на услугата. Председателят на групата Денислав Захариев напомни, че това е такса, която включва няколко компонента. В централна градска част се извършва ежедневно сметосъбиране и сметоизвозване, миене на улици, косене и снегопочистване. В селата, в най-добрия случай, сметоизвозване има два пъти седмично. Нима е справедливо при различни честота и качество на услугата таксата да бъде изравнена, попита Захариев.
Общинският съветник Александър Александров подчерта, че в пазарната икономика плащаш това, което реално си потребил, а не в очакване, че в следващите 10 години ще ти бъде доставена кофа за смет, или по улицата, на която живееш, ще мине снегорин. Кметовете на Рударци Богдан Богданов, Кладница Васил Мирчев и Драгичево Виктор Викторов повториха и в зала своята позиция, че това е крайно несправедливо и недалновидно, защото няма да доведе до по-големи приходи в общинската хазна. Съвестните данъкоплатци ще продължат да си плащат, без да получават услуга, съответстваща на цената, а броят на хората, които ще изпаднат в невъзможност да плащат, ще се увеличи.
В 21 век хората плащат за това, което получават, а в селата 60 % от жителите нямат кофи за смет и извървяват по километър пеша, за да си хвърлят отпадъците в контейнерите на главния път, казаха още кметовете. Богдан Б покани зам.-кмета Стефан Кръстев на общоселско събрание в Рударци, на което да обясни на хората защо нямат кофи за смет, или те се доставят избирателно. Абсолютно необосновано е твърдението на общинската администрация, че таксата се завишава според количествата генериран отпадък. Не са посочени никакви обективни критерии и в завишението на промилите няма икономическа логика, категорично заяви и зам.-председателят на ОбС Милена Миланова. Тя посочи, че е световна практика хората, живеещи в централната градска част, да плащат по-високи такси за услугата, и като основен проблем посочи, че Общината няма точен отчет за разходите за сметоизвозване за миналата година. Ако разполагахме с този отчет, можехме да планираме по-обективно разходите за 2021, допълни Миланова. Тези аргументи не бяха уважени от мнозинството в залата, което прие План-сметката и новия размер на такса смет за 2021 г.
Групата на ГЕРБ не подкрепи и измененията на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, с която се предложи увеличение на таксите за възпитаниците на Обединената школа по изкуствата към Двореца на културата. За нас това предложение е абсолютно неприемливо в пандемичната ситуация, в която много общини освободиха семействата от заплащане на такси за занимания по интереси, заяви общинският съветник Александър Александров. Съветниците от ГЕРБ подкрепиха докладната за освобождаване на държавните училища на територията на община Перник от такса смет за битови отпадъци през 2021 година. В тях учат пернищки деца, чиито родители са данъкоплатци в община Перник, е становището на съветниците. Групата подкрепи и заема за ремонт на Двореца на културата – ключова сграда за нашия град, чиято реконструкция ще бъде извършена по метод, ненакърняващ архитектурната й автентичност.

Избори 2021
Decorr