Начало Политика Д-р Вяра Церовска с успешна дисертация и научна степен „доктор“

Д-р Вяра Церовска с успешна дисертация и научна степен „доктор“

106

Министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов и проф. Борис Богов, национален консултант по нефрология, бяха специални гости в УниБИТ като едни от водещите учени в здравеопазването в България. Те участваха в публичната защита на дисертацията на д-р Вяра Церовска на тема „Организация и управление на информационните процеси в здравеопазването в България“.

Научноизследователският труд разкрива проблемите на родното здравеопазване и използването на цифровизацията за подобряване на мениджмънта на здравето и начина на живот, както и за повишаване на ефективността на здравния сектор. 

Министър Ангелов като рецензент на дисертационната работа изтъкна огромния принос на изследването в систематизирането на медицинското обслужване на национално ниво. Проф. Борис Богов, който е научен ръководител на д-р Вяра Церовска заедно с проф. д.ик.н. Стоян Денчев, обърнаха внимание върху актуалността на разработката по отношение на медицинската помощ и електронното здравеопазване като част от стратегията на Европейския съюз за е-Европа.

Проблематиката предизвика дискусия, в която се включиха преподаватели и учени от УниБИТ. Проф. Димитър Иванов акцентира върху модела на електронно здравеопазване като част от здравна система на Р България и предложение за стратегическа рамка на национален модел на електронна здравна карта, електронен здравен запис и електронен здравен портал. „Здрава нация – сигурна нация“, каза той, свързвайки грижата за здравето с националната сигурност. Д-р Церовска е поредното доказателство, че България има изключително квалифицирани здравни кадри – потенциал, който ще донесе много добавена стойност на нашето здраве, каза в заключение председателят на научното жури доц. д-р Тереза Тренчева, зам.-ректор на УниБИТ.

След като дисертационният труд бе обсъден и публично защитен на д-р Вяра Церовска беше дадена образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ по докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“.

Избори 2021
Decorr