Начало България Общество Информация за незаконно придвижване на домашни любимци от България към ЕС

Информация за незаконно придвижване на домашни любимци от България към ЕС

303

В рамките на изпълнявания контрол за спазване правилата за здравеопазване и хуманно отношение към животните, като се прилага стриктно националното законодателство и законодателните актове на ЕС, на 26.01.2018 г. са проверени четири превозни средства, натоварени с домашни любимци с произход от България и предназначени за осиновяване в страни членки на ЕС. Този контрол е извършен на гранични пунктове на страната от органите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При извършване на проверката две от превозните средства не са допуснати да продължат своето пътуване до крайното си местоназначение поради установени нарушения на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Регламент (ЕС) № 576/2013 от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 и Директива 92/65/ЕИО от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността. Тази директива е транспонирана в българското законодателство.

Едното превозно средство е било натоварено с 34 домашни любимци (кучета), като само 19 от тях са преминали предварителен ветеринарномедицински преглед с гаранция за здравно състояние на животните и издаден ветеринарно-санитарен сертификат съгласно изискванията на Директива 92/65/ЕИО. Останалите 15 кучета не са придружени с ветеринарно-санитарен сертификат и липсва гаранция за здравното състояние на животните.

При проверка в обекта, от който произхождат кучетата, няма представени документи за собственост на животните.

Второто превозно средство е било натоварено с 30 домашни любимци (кучета и котки), отглеждани и идващи от частни домове на български граждани и от приюти в различни населени места на страната (София град, София област, Несебър, Варна, Хасково) и пътуващи до Германия. В рамките на проверката е установено, че животните нямат или е направена, но не в срок регистрация в националната база данни Вет ИС на БАБХ, както и че 99 % от животните не са собственост на лицата (германски граждани „осиновители“), съгласно декларациите, придружаващи животните, а са все още собственост на приюти или частни лица (български граждани) с адрес в България.

Данните по паспортите и декларациите не кореспондират с данните в националната база данни Вет ИС на БАБХ, която отразява и гарантира произхода и здравния статус на животните.

Движение на домашни любимци (кучета и котки) с цел осиновяване в рамките на ЕС се извърша при спазване на строги правила, гарантиращи здравеопазването и хуманното отношение към животните съгласно националното и европейското законодателство (необходими документи се издават съгласно Регламент (ЕС) № 576/2013 и Директива 92/65/ЕИО).

Органите на БАБХ заедно с компетентните власти на другите държави членки на ЕС работят в непрекъсната комуникация и тясно сътрудничество с оглед спиране на всяко незаконно движение и търговия с животни, санкциониране на съответните нарушители и спазване правилата за здравеопазването и хуманното отношение към животните. Компетентните власти на държавите членки на ЕС са своевременно уведомени за двата описани по-горе случаи.

При информация за бъдещи подобни случаи БАБХ апелира гражданите да подават сигнали и да подпомагат съответните компетентни власти за спиране на незаконно движение или търговия с животни, за опазване здравето на животните и за хуманното отношение към тях.

Сподели
Предишна статияМиньор се класира на финала на Петричка пролет
Следваща статияСТАРТИРА СЪСТЕЗАНИЕТО „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ШОФЬОР НА БЪЛГАРИЯ“