Начало Перник Общество Качеството на атмосверния въздух в Перник

Качеството на атмосверния въздух в Перник

39

Провокирана от големият интерес и в същото време не достатъчната информираност на гражданите относно качеството на атмосферния въздух в град Перник, Регионалната инспекция по околната среда и водите стартира ежедневно публикуване и своята фейсбук страница на актуални данни /публикувани публично и на сайта на ИАОС/ на показателите.
Задължението на РИОСВ Перник, като представител на МОСВ в Перник, е да съблюдава спазването на разработените и приети програми за подобряване на качеството на въздуха в общината, както и в 12 други общини в областите Перник и Кюстендил.
Всеки общински кмет има задължението да разработи и предложи за приемане от съответните общински съвети програми за намаляване замърсителите, а РИОСВ да контролира изпълнението на тези програми.
Кметовете на общините, изпълнявайки разпоредбите на закона би следвало да изпълняват тези програми за повишаване качеството на атмосферният въздух, а в случаи на неизпълнение на програмите РИОСВ има задължението да ги санкционира.