Начало Перник Заверката на документи в населените места без нотариуси ще се прави от...

Заверката на документи в населените места без нотариуси ще се прави от кметовете

225

Как кметовете на населени места, в които няма действащи нотариуси, да заверяват пълномощни за разпореждане с недвижими имоти, и как документите да бъдат въвеждани в електронния регистър на Нотариалната камара, за да няма злоупотреби. Това беше темата на практическото обучение, което кметовете от община Перник преминаха днес по своя инициатива, след като бяха приети измения в Наредбата за служебните архиви на нотариусите, даващи им право да заверяват документи в регламентирани от закона случаи.

Във връзка с изменененията в нормативната уредба самите кметове на последната си среща са отправили множество въпроси за новите си правомощия, а администрацията е инициирала това обучение, което да им бъде от полза в ежедневната работа, поясни секретарят на Община Перник Радослава Манова. Нотариус Маруся Маркова поясни как трябва да бъдат заверявани пълномощните за разпореждане с недвижими имоти, и как да бъдат въвеждани в Информационния регистър „Единство“ 2 на Нотариалната камара. При въвеждането в регистъра всеки кмет прави кратко резюме на документа и това е своеобразна гаранция за нотариуса, който може да направи проверка, преди да извърши сделката. Кметовете обаче нямат право да заверяват документи, които подлежат на вписване. Нотариус Маркова подчерта, че пълномощни за разпореждане с недвижими имоти могат да заверяват само кметове на малки населени места, в които няма действащи нотариуси.

Местните управници могат да извършат заверка и в дома на съответния гражданин, ако той е болен, или трудно подвижен. Това обаче не се отнася за градските кметства, като „Изток“ и „Калкас“, където има работещи нотариални кантори.

Избори 2021
Decorr