Начало Перник Общество Кметът Вяра Церовска даде старт на проекта за санирането на сграда на...

Кметът Вяра Церовска даде старт на проекта за санирането на сграда на Община Перник и Областна администрация

91

Кметът Вяра Церовска даде старт на проекта „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“. Той ще се реализира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
„Щастлива, че имам възможността да дам началото за реализирането на проекта, чиито бенефициент на безвъзмездната помощ е Община Перник, с партньори – Областна администрация Перник, Национална агенция за приходите, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, Агенция по вписванията, Агенция за социално подпомагане, Министерство на труда и социалната политика. Той ще даде възможност сградата да придобие нов облик, да се удължи нейния живот и да подобри комфорта на гражданите и работещите в тези институции“, сподели кметът Вяра Церовска.
На събитието присъстваха областният управител Ирена Соколова, зам.-кметът Владислав Караилиев, който е и ръководител на проекта, зам.-кметът Севделина Ковачева, секретарят Радослава Манова, председателят на ОбС Иво Савов, представители на институции.
Областният управител Ирена Соколова отправи благодарност към ръководството на Община Перник, затова че предприе своите първи стъпки за реновиране, саниране и обновяване на тази компактна сграда , която събира десетки администрации, основно общински и държавни. „Желая успешно реализиране на проекта, за да имаме всички една модерна и нова сграда, която е енергийно ефективна“, сподели Ирена Соколова.
„Главната цел на проекта е увеличаване на експлоатационната годност на сградата чрез основен ремонт, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и осигуряване на подходяща рентабилна и енергоефективна инфраструктура, спомагаща за устойчивото развитие и подобряване конкурентоспособността на градския ареал на Община Перник“, коментира Владислав Караилиев, който не скри, че отговорността е в неговите ръце.
По думите му, проектът е част от „Инвестиционната програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник за периода 2014-2020 г.“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Интервенциите ще бъдат извършвани върху цялата сграда, чиято разгъната застроена площ е 11 410, 66 м². Обща стойност на проекта е 2 853 505,74 лева,от които 2 425 479,88 лева европейско и 428 025,86 лева национално съфинансиране.
Сред специфичните цели са и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в административната сграда. Това ще рефлектира върху намаляване на разходите за топло и електро енергия на институциите, помещаващи се в сградата, като ще окаже и положително въздействие върху околната среда. С обновяването и ремонта ще се удължи експлоатационната годност на сградата, а също ще подобри достъпността, включително за хора с увреждания. С изпълнението на проекта ще се подобри външния вид на обекта на интервенция, който е с доказан синергичен ефект, кореспондирайки пряко с вече завършени проекти, променящи облика на Централната градска част на града. Ще бъдат подобрени условията на труд на работещите в сградата и подобрено качеството на обслужване . За ефективен старт на проекта и успешно начало на строително-ремонтните пред сградата на Общината се проведе и церемония за символична „Първа копка”. Кметът Вяра Церовска плисна менче с вода за здраве , а зам.-кметът Владислав Караилиев счупи бутилка шампанско за успешно реализиране на проекта. Дейността по инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/ ще се реализира от „БЕП Перник“ ДЗЗД, а упражняването на строителен надзор и оценка на съответствието на проектите от ДЗЗД „ЕН ЕКИП –ИВТ КОНСУЛТ“.

Избори 2021
Избори 2021