Начало Политика Лекарства по рецептурна книжка – от 16 ноември без ходене при личния...

Лекарства по рецептурна книжка – от 16 ноември без ходене при личния лекар

195

Протоколите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, се удължават автоматично от 16 ноември 2020 г.

За да се улесни достъпът до лекарствена терапия на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания по време на въведената извънредна епидемична обстановка от 16.11.2020 г. служебно се удължават протоколите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и тези за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти. Това се отнася и за пациенти с бъбречни заболявания, трансплантирани, онкоболни, такива с редки заболявания, получаващи лекарствени продукти по този ред.

Всяка аптека, която има действащ договор с НЗОК/РЗОК при представяне на рецептурна книжка, без представяне на рецепта, следва да отпуска лекарствените продукти, съобразно последно вписаните.

Извънредният ред за отпускане на лекарства са случаите, когато:
– лице с хронично заболяване има нужда от лекарства за заболяване, които не се предписват с протокол, а само с рецептурна бланка издавана от лекар

– лицето с хронично заболяване има необходимост от лекарство на заболяване, които не се предписват с протокол, а само с рецептурна бланка издавана от лекар, но лицето има валиден протокол или със служебно удължен срок

В тези случаи, лицата представят в аптеката рецептурна книжка (във втория случай и протокола) и аптеката отпуска същите лекарствени продукти вписани в книжката. В този извънреден ред, аптеката трябва да е същата, отпуснала последните лекарства. Ако взимането на лекарства не може да се осъществи в същата аптека, лицето трябва да се обърне към лекар за издаване на нова рецептурна бланка. Последното отпускане на същите лекарства, данните за което са вписани в рецептурната книжка, следва е осъществено в рамките на до 3 месеца преди настоящото отпускане.

Извънредният ред за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, се прилага само в случаите, когато лицето няма издадена рецептурна бланка или когато рецептурната бланка е с изтекъл срок на валидност. Когато лицето има издадена бланка , която е в срок на валидност, представя същата , заедно с рецептурната си книжка в аптека работеща с НЗОК. В случай на валидна рецепта, същата може да бъде изпълнена във всяка аптека, работеща с НЗОК, по обичайния законов ред.

Не се удължава служебно срокът на протоколите, с които са предписани лекарствени продукти за следните заболявания, при които лечението е за определен период: хроничен вирусен хепатит С, Хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ, бронхопулмонална диспазия.

За новоиздадени рецептурни книжки, както и при вписване на нови диагнози в рецептурна книжка, е създаден ред за обмен на информация между общопрактикуващия лекар (ОПЛ) и РЗОК. Аптеката отпуска лекарствените продукти по незаверена рецептурна книжка, с попълнени данни на ОПЛ.

При рецептурни книжки, при които няма възможност за вписване на нови данни, поради изчерпване на обема ѝ се допълва със страници, които се разпечатват в аптеката и се добавят към книжката. В този случай, не е необходимо лицето да посети личния си лекар за разпечатка на страници.

С целия текст можете да се запознаете ТУК.