Начало България МОН напомни: Училищата нямат право да събират пари от родителите  

МОН напомни: Училищата нямат право да събират пари от родителите  

86

Просветният министър Красимир Вълчев изпрати писмо до всички училища, в което напомни, че според Закона за училищното и предучилищното образование те нямат право да събират пари от родителите.

Дни преди началото на новата учебна година, Министър Вълчев обясни, че събирането на дарения от родителите трябва да става само доброволно.

В него той напомня, че събирането на средства за материали, консумативи, ремонти и други текущи разходи няма никакво правно основание. Родителите имат задължение да заплащат само нормативно регламентираните такси, тъй като училищният закон е уредил правото на децата и учениците на безплатно образование. То включва „правото да не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и ползването на материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците безвъзмездно. Набирането на средства под формата на дарения трябва да става при спазване на принципа за доброволност и личната воля на дарителя“, се посочва в писмото на Вълчев.

По думите му „вземането на решение от органите на настоятелство или от ръководството на училището за събиране на определена сума като дарение от всички родители не е в съответствие с доброволния характер на дарителството“. При набиране на средства от дарения в специална книга за даренията задължително се отбелязват видът, количеството, стойността, номер и дата на счетоводния документ за получените и предоставените дарения, данни за дарителите, както и се издава свидетелство за дарение в два екземпляра, се казва още в писмото му

В писмото на Вълчев се припомня и че практиката училищните настоятелства да организират курсове за надграждане на знанията и интересите на учениците по различни учебни предмети не може да бъде определена като допълнителна стопанска дейност, нито като съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището, „поради което се счита, че не е законосъобразно те да предоставят образователни услуги от името на образователната институция“.

Избори 2021
Избори 2021