НА ЖИВО: Европейският парламент

    39

    Политическата дискусия на високо ниво на срещата „Следващата МФР: дистрибутивна, алокативна и стабилизационна функции“ открива вицепремиерът Томислав Дончев, след което приветствени слова ще произнесат министърът за Българското председателство Лиляна Павлова, еврокомисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси, както и евродепутатът Ян Олбрихт, член на Комисията по бюджети в ЕП.