Начало България Нови правила за издаването на документите за самоличност

Нови правила за издаването на документите за самоличност

63

Лични карти и паспорти ще се издават и подменят по нови правила. Целта е облекчение на процедурите. Правителството одобри да се намали броят на необходимите при процедурата документи.

При промяна на ЕГН, имена, адрес или на пол и в случай че тези факти са отразени в националната база данни „Население“, към заявлението за издаване или подмяна на паспорт или лична карта вече няма да се прилагат изискваните сега удостоверителни документи.