Начало Политика Нов безлихвен заем ще вземе Община Перник

Нов безлихвен заем ще вземе Община Перник

148

Общинските съветници в Перник почти с пълно мнозинство взеха решение относно докладната записка на кмета на Общината Вяра Церовска за поемане на краткосрочен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси с цел рефинансиране на безлихвени кредити в общ размер на 7 200 000 лв.
В мотивите си на извънредното заседание на местния законодателен орган кметът Вяра Церовска посочи, че Министерството на финансите предоставя на Община Перник временни безлихвени заеми – през периода 2014 г. – 2 200 000 лв, през 2015 г.- 5 000 000 лв или общ в размер на 7 200 000 лв. Същите бяха за разсрочване за възстановяване през 2016-2017 г. отново с решение на Общинския съвет.
„Към настоящия момент поради недостиг на финансов ресурс не успяхме да спазим срока на погасяване. Съгласно изменение в Закона за публичните финанси в чл.103, ал.4, който гласи: Министърът на финансите може да удължава срока за възстановяване на заемите с още една година, след което може да отпусне еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заем със срок за възстановяване не по-дълъг от една година, удължаването на срока и отпускането на нов заем се извършва въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на решение на Общинския съвет“ , аргументира се Вяра Церовска и посочи, че държавата, за да опрости този безлихвен заем трябва да са преминали всичките тези процедури и възможности за удължаване и разсрочване на заема.
Кметът уточни пред общинските съветници, че приходите през тази година са увеличени повече, отколкото са записани в Оздравителния план .
„Има обаче неизпълнени сделки, които са заложени, което показва,че планът няма да бъде приключен така , както трябва , защото не са реализирани продажбите, които се очакват“, каза още Церовска.
Тя припомни на общинските съветници как през 2014 година Община Перник има задължения в размер на 15 млн. лева към доставчици, но сега те са 7 млн. лв.
„Във всяка една сфера имаме недостиг на субсидии и недостиг на собствени средства. Това е повече от ясно и би трябвало да се помисли в тази насока.Това не е ангажимент само на една политическа сила или група общински съветници, а е ангажимент на всички. Защото прекрасно знаете в какво финансово състояние се намира Община Перник от момента, когато държавата е дала през 2008 година 12. млн. лв., а през 2009 година дава още 6 млн. лв. Според тези справки би трябвало Общината да е занулила задълженията си, но очевидно нуждите от средства са доста по-големи. Очевидно е и че субсидиите на държавата към общината са значително по-малки ,отколкото тя разполага“, направи равносметка Церовска.

Фирмите, които са задължени да си плащат данъци в много голяма степен от години назад не са го правили. Задълженията на тези, които са във финансова несъстоятелност и частни лица са в размер на 13 млн. лева. Задълженията към НАП през 2014 година са в размер на 2 500 000 лв , при лихва 20%, а сега тази лихва е 10%, което също е един от големите финансови проблеми на институцията.
„Каквито и приходи да имаме , ние работим само за лихвата на тези огромни задължения. Разговорът за парите на Общината е един от най-сложните и едва ли някой ще дава постоянно средства , за да ни субсидира. Възможността ни е да разсрочваме заемите, за да даваме все пак възможност на Общината да работи и да си изпълнява основните задължения“, категорична беше Церовска.

Избори 2021
Decorr