Начало Перник Общество Областната епизоотична комисия с мерки срещу инфлуенца по птиците

Областната епизоотична комисия с мерки срещу инфлуенца по птиците

32

Превантивни мерки, целящи недопускане разпространението на болестта инфлуенца по птиците на територията на Област Перник, прие днес на свое заседание областната епизоотична комисия. Заседанието беше председателствано от заместник областния управител инж. Васил Павлов.

Привеждането в повишена епизоотична готовност се налага заради констатирани първични огнища на заболяването в два обекта в Добрич и Хасково. Подробности по темата представи д-р Людмил Цветков – началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ – Перник.

Част от мерките предвиждат постоянен ветеринарен контрол за спазване на изискванията за биосигурност в птицевъдните обекти на територията на областта, съвместни проверки с представителите на орнитоложките дружества, ловните сдружения и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви, мигриращи или синантропни птици.
Собствениците на птицевъдни обекти, в това число и обекти от т.нар. тип „Заден двор“, са задължени да спазват следните противоепизоотични мерки: да не допускат излизането на птиците извън дворовете на обектите с цел ограничаване на възможността за контакт между домашните и дивите птици; да съхраняват фуража в закрити помещения; да създадат необходимите условия за разделно отглеждане на домашни птици – гъски и патици – отделно от останалите птици; при отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност на отглежданите птици незабавно да уведомяват ветеринарния лекар на обекта или кмета на населеното място.
Областната епизоотична комисия прие и конкретни мерки, касаещи превенция на заболяването, при зареждане с птици на птицевъдните обекти, намиращи се на територията на област Перник. Наред с това се забранява провеждането на пазари и изложби на птици на територията на областта.