Начало Политика Областният управител на Перник в кръгла маса за изпълнение на Националния...

Областният управител на Перник в кръгла маса за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост

23

🔶 Областният управител инж. Емил Костадинов взе участие в кръгла маса „ За експертно обсъждане и изпълнение на Национален план за възстановяване и устойчивост“ в част транспортна свързаност.
В рамките на срещата бяха обсъдени и предложени конкретни мерки за изпълнение на:
✅ Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в част Транспортна свързаност, който ще се изпълнява от ДП “НКЖИ“ и „БДЖ-Пътнически превози“
✅ НПВУ – Проект „Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направленията от основната и широко обхватната TEN-T мрежа“
✅НПВУ – Проект „Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждане на интермодален терминал – Горна Оряховица“
✅ НПВУ – Проект „Модернизация на тягови подстанции и секционни постове по протежение на основната и широко обхватната TEN-T мрежа, с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA”
✅ НПВУ – Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга чрез закупуване на енергийно ефективен и комфортен подвижен жп състав.
🟦Основната цел на програмата е намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент.
🟦Очакваните ефекти от интервенциите предвиждат принос към зеления и цифров преход, повишаване на безопасността, както и към териториалната балансираност на растежа.
🟦За подобряване на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и за развитие на връзките със съседните страни, по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., се предвижда завършване на модернизацията на жп отсечката Елин Пелин –Костенец и модернизацията на отсечката София –Перник –Радомир, както и изграждането на жп връзка между България и Република Северна Македония.
🟦Ситуацията с COVID -19 изисква целенасочени мерки, своевременно и ефективно изпълнение за запазване на икономическия потенциал и конкурентоспособност на икономиката.
Изпълнението на националния план играе ключова роля, тъй като Трансевропейските транспортни коридори, минават през територията на област Перник.
🟦Изпълнението на проектите ще допринесе за развитието на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“, преминаващ през Република България, като ще се подобри транспортната свързаност и осигури оперативна съвместимост.