Начало Перник Обновяват екопътеката в Трън

Обновяват екопътеката в Трън

77

Eкопътеката в трънското Ждрело ще бъде ремонтирана. Мярката е предприета след сигнал на сдружение „Зелени инициативи“ и проверка на РИОСВ – Перник. Средствата, които Община Трън ще отдели за ремонта са в размер на 98 000 лв.

Изготвено е проучване от Българската асоциация за селски и екологичен туризъм, на чиято база е направен проект за реконструкция на екопътеката. Значително са провиснали два моста, където се налага подмяна на 80 на сто от парапетите. Ще бъдат подменени и 10 процента от дъските. Реконструкция на стъпалата по трасетата също е необходима.

Екопътеката е с дължина е 13,2 км. и преминава през врязани в скалата тунели, водопади и водни прагове. Над 60 пейки със сенници, информационни табла и указателни табели улесняват придвижването по трасето, като четири заслона приютяват туристите.