Начало Политика Община Перник бави ремонта на водопровода в Драгичево

Община Перник бави ремонта на водопровода в Драгичево

402

Кметът на село Драгичево настоява за ремонт на двата довеждащи водопровода в селото. От Община Перник е имало уверения, че съоръженията ще бъдат подменени до края на летния сезон, но това не се е случило. Кметът Виктор Викторов апелира ремонтът да бъде извършен до края на настоящата година и уверява, че местните жители сами ще прокопаят канали, ако Общината закупи тръбите. Драгичево е единственото село в общината, което има нова и съобразена с нуждите на населението канализация. В миналия кметски мандат по програма ПУДООС на МОСВ бяха отпуснати 2 милиона лв за мащабния проект. Дейностите са финализирани, нарушените улици възстановени, подменена е и част от водопроводната мрежа, а резултатите от това са осезаеми. С подмяната само на водопровода на главната улица в махала Рударрска налягането се е повишило, а авариите са намалели значително. За още по-голям ефект, който да се усети от всички жители на най-голямото село в общината, кметът настоява за подмяна на двата довеждащи водопровода. Улиците в населеното място са в много лошо състояние, а „Цар Симеон“ и „Райна Княгиня“,ако не бъдат изкърпени от Общината в най-скоро време, през зимата ще бъдат непроходими.

Избори 2021
Избори 2021