Начало Перник Общество Община Перник подпомага двойки за „ин витро“ процедури

Община Перник подпомага двойки за „ин витро“ процедури

122

Община Перник подпомогна още две двойки за бебе „ин витро”.Решението беше взето на заседание на Комисията за разглеждане на подадени заявления за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми.
Общи 12 млади двойки бяха подпомогнати от Община Перник за бебе „ин витро” през миналата година.Отпуснатите от общинската програма финансови средства са общо 18 500 с решение на Общинския съвет. Финансовото подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на общината, стана възможно след като Общински съвет прие Правилник за финансово подпомагане на процедури „Ин витро” през 2015 година. През 2019 година са заложени в бюджета 20 000 лв.
Напомняме, че е ежегодно в деловодството на общинската администрация се приемат документи за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми по общинската програма“Ин витро“.
Много важно условия за всички, които кандидатстват е да се знае, че се подпомагат онези процедури, които не се заплащат от Здравната каса и от Фонд“Искам бебе“ от Министерството на здравеопазването. Информация за условията , критериите и всички необходими медицински документи са качени на сайта на общината в секция “Здравеопазване“. Едни от изискванията са кандидатите да нямат задължения към Община Перник и държавата, да са с непрекъснати здравно-осигурителни права и да не са поставени под пълно запрещение. Семейните двойки трябва да представят копие от сключен граждански брак или ако са лица живеещи на семейни начала – декларация . В сайта е поместен и списъка с болниците, към които могат да се обърнат одобрените вече двойки. Онези, които не получат финансиране през дадената година, остават картотекирани в общината и могат да участват за финансово подпомагане за следващия период.

Избори 2021
Избори 2021