Начало Перник Общество Община Перник представи екологичните ползи от домашното компостиране

Община Перник представи екологичните ползи от домашното компостиране

98
В сградата на общинската администрация в Перник бяха представени ползите и различните видове техники за прилагането на домашното компостиране на биоразградими отпадъци.
Съвременните технологии бяха презентирани от Никола Рахнев – управителен директор на дружество „Смарт Бизнес Къмпъни“ и Асен Илиев – гл. експерт в отдел „Инвестиции, екология и озеленяване“ в Община Перник.
В срещата взеха участие секретарят Радослава Манова, служители на общинската администрация и граждани.
Домашното компостиране се счита за един от най – полезните от екологична гледна точка начини за оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци, при което се намаляват вредните емисиите и разходите, свързани с транспортирането на компоста, гарантира се качеството на използваните материали и се увеличава личният и общ принос на гражданите по решаване на проблемите на околната среда.
Домашното компостиране предлага на домакинствата да оползотворят голяма част от битовите си отпадъци. Такива са градинските отпадъци и остатъците от храна.
„Почти две трети от боклука, генериран в домовете, се състои от органични компоненти (окосена трева, цветя, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, слама, стърготини, сено, клони), които се разграждат по естествен път“, сподели Никола Рахнев .
Компостът често се нарича “черно злато” за почвата.
„Той оказва положително влияние върху съдържанието на влага и органичните хранителни материали. Повишава обмяната на въздух и променя и стабилизира киселинността на почвата. Влияе благотворно върху микроорганизмите и растенията и потиска болестите при растенията“, обясни Асен Илиев.
Компостът се използва в градината за повишаване на плодородието на почвата. Използва се и като мулч или покривен слой. Мулчът се прилага късно напролет, когато почвата е влажна и топла. Този процес представлява контролирания процес на онова, което се случва в естествени условия в гората – листата опадат, разлагат се в почвата и се превръщат в тор.
При компостирането ще бъдат спестени пари и ще се намали необходимостта от купуването на подобрители за почвата, изкуствени и органични торове. Ще бъдат създадени условия за производство на екологично чисти плодове и зеленчуци и ще се подобри качеството на околна среда.
Избори 2021
Избори 2021