Начало Перник Общество Община Перник стартира нов прием на заявления за саниране

Община Перник стартира нов прием на заявления за саниране

1043

„Община Перник стартира нов прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Перник по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.“, съобщи кметът Вяра Церовска на днешната информационна среща за предоставянето на новите възможности за кандидатстване.
За включване в настоящото проектно предложение могат да кандидатстват сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради до 35 апартамента, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Другият критерии е жилищните сгради да са масивни и проектирани преди 26 април 1999 г.,
„Сдружения на собствениците, кандидатствали и неодобрени по първата покана по ОПРР 2014-2020, е необходимо да проведат ново събрание и да подадат нова заявление, в съответствие с образците и указанията по Оперативна програма „Региони в растеж“, посочи зам.-кметът Владислав Караилиев.
Той уточни, че заявления за интерес и финансова помощ могат да се подават в Деловодството на Община Перник всеки делничен ден до 18.00 ч. до 25.04.2019 г.
Приложени са всички необходими образци на документи, указания за изпълнение на проектите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по ОПРР 2014-2020, както и указанията за държавните помощи. Въпроси могат да бъдат задавани и по електронен път и на e-mail: obshtina@pernik.bg Отговорите ще се публикуват на интернет-страницата на Община Перник. Повече информация за програмата и процедурата за безвъзмездна финансова помощ може да бъде намерена на сайта на ОПРР – http://bgregio.eu/shemi/117/oprr–oprd–mrr.aspx.
Документите за информация и кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Община Перник, секция „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.“, http://pernik.bg/energijno-obnovyavane-2014-2021g
На 2 април от 11.00 ч. в заседателната зала на община Перник отново ще се проведе информационна среща за представяне на новите възможности за кандидатстване и подаване на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Перник по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма Региони в растеж“ 2014 – 2020.