Начало Политика Общинската администрация в Перник създава мегаструктури и се превръща в най-големия работодател

Общинската администрация в Перник създава мегаструктури и се превръща в най-големия работодател

47

Общинската администрация създава мегаструктури и се превръща в най-големия работодател на територията на общината, а това е в пълно противоречие със съвременните процеси на децентрализация, залегнали във всички стратегически документи на РБългария. Превръщането на общинските администрации в основен работодател в общината крие редица рискове, що се касае до функционирането на местната демокрация. Това заяви в хода на днешната сесия общинският съветник от ПП ГЕРБ Александър Александров по повод докладната на кмета за увеличаване числеността на ОП „Флор“. След като мнозинството в залата днес подкрепи докладната, щатното разписание ще се увеличи с още 50 бройки.