Начало Перник Общество Общинските съветници не знаели за задълженията на Профилакториума към НАП!?

Общинските съветници не знаели за задълженията на Профилакториума към НАП!?

83

От думите на общинския съветник Ралица Андреева в ОбС стана ясно, че общинските съветници, които са управляващ орган на лечебното заведение, са нямали представа за задълженията към НАП, които Профилакториумът има. Възниква въпросът каква дейност извършват общинските съветници в Перник, някои от които вече имат няколко мандата зад гърба си, и изобщо фунциониращ орган ли е общинският съвет?

Принципалът на Профилакториума – Общинският съвет в Перник възложи на управителя на дружествотода изготви и да внесе в НАП реален план, с оглед погасяване само и единствено чрез натрупаните задължения, като поема ангажимент да погасява само и единствено чрез средствата, постъпили от РЗОК, но не повече от 15 000 лева месечно. Съветниците упълномощиха председателя на ОБС , председателя на ПК по здравеопазването  и управителя на лечебното заведение  да внесат изготвения план в НАП до 14 декември. На днешната извънредна сесия беше изслушан и управиртелят на Профилакториума д-р Чунов, който даде отчет за задълженията на дружеството, общият размер на които е 461 4725 лева, като последната постъпила сума в ТД на НАП е от 16.11.2018 в размер на 19 650 лева.