Начало Перник Общество Общинският съвет в Перник гласува проект за реконструкцията на водопроводна мрежа на...

Общинският съвет в Перник гласува проект за реконструкцията на водопроводна мрежа на града

192

С 35 гласа „За“ Общинският съвет в Перник прие процедура за „Изграждане на В и К инфраструктура“ по приоритетна  ОС 1 „Води“ на ОП „Околна среда 2014-2020“. Местният законодателен орган утвърди обект Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от В и К ООД-Перник, като приоритетен за Община Перник.

Проектът включва реконструкцията на водопроводна мрежа на град Перник с обща дължина 16191 и канализационна мрежа и ПСОВ с обща дължина 27 543, както следва: водопровод от ПСПВ до съществуващ НВ 16 000 м3 „Могиличе“, водопровод от НВ „Могиличе“  до ул. „Бачо Киро“, водопровод от ул. Бачо Киро до Булгарплод, водопровод от ул.Христо Ботев до кв.  Димова махала, водопровод от кв. Димова Махала до кръгово на кв. „Изток“, водопровод промишлена зона на кв. „Изток“, водопровод за кв. „Изток“-Гл.II, напорен водоем 12000м3кв. Драгановец, напорен и хранителен водопровод и реконструкция на ПС Самоков, нов НВ 1000 м3 кв. Калкас, напорен и довеждащ водопровод, реконструкция ПС Могиличе; реконструкция на канализационна мрежа квартали Църква – 6445 м, Изток, Мошино, Ладовица – 11 816 м,  Рудничар – 3 330 м, Ралица Могиличе – 2 899 м; реконструкция ПСОВ гр. Батановци.

Общият допустим разход за град Перник е в размер на 69 346 200 лв. без ДДС. В проекта допълнително бяха включени кв. „Клепало“ и Централна градска част.

Избори 2021
Decorr