Начало Политика Общинският съвет в Перник изрази несъгласие Перник да приема битови отпадъци на...

Общинският съвет в Перник изрази несъгласие Перник да приема битови отпадъци на други общини

86

Общински съвет – Перник излезе с декларация във връзка с проект на решение на Министерски съвет, относно:Задължаване на Регионалното депо за неопасни отпадъци регион Перник за приемане на битови отпадъци на общините Кюстендил, Сапарева Баня, Рила, Кочериново, Бобошево и Бобов дол. Това стана на извънредна сесия днес на местните законотворци. Документът ще бъде адресиран до Президента на Република България, Министър-председателя на Република България и Министъра на околната среда и водите.

ДЕКЛАРАЦИЯ
от Общински съвет Перник

Общински съвет Перник изразява своето несъгласие относно предвижданото приемане на решение на Министерски съвет за допускане използването на 10% от оставащия капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци Перник, за обезвреждане чрез депониране отпадъци от територията на общините Кюстендил, Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево, Рила, Кочериново.
Нашето безпокойство е свързано със следните мотиви.
Депото се експлоатира от 29.12.2015 г. и на настоящия етап е изградена само една от клетките. Община Перник не е в състояние да финансира предсрочно изграждането на втора клетка.
Определените от МОСВ количества от 13731 тона значително надвишават оставащия капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци Перник.
С решение на Регионално сдружение Перник се допуска предварително третиране и депониране на част от промишления отпъдак, генериран от предприятия на територията на област Перник, които са изчислени до проектния капацитет на клетката.
Налице са сериозни проблеми в работата на компостиращата система, което води до увеличаване на депонираните отпадъци.
Факт е значителното замърсяване на атмосферния въздух в община Перник, на територията на която е депото. Транспортирането на допълнителни количества отпадъци ще се отрази негативно върху замърсяването на атмосферния въздух и изградената инфраструктура и допълнително ще натовари подходите към депото, които в по-голямата си част преминават през населени места.

Общински съвет Перник счита, че на територията на Югозападен регион съществуват поне две по-подходящи алтернативи от Регионално депо за неопасни отпадъци Перник.
Всички сме единодушни, че подобно решение на Министерски съвет не е в интерес на гражданите на община Перник и е пряка намеса в правомощията на общините, вменени им в ЗМСМА.
С декларацията категорично настояваме да бъдат защитени интересите на гражданите на община Перник, като призоваваме Министерски съвет да не предприема действия по вземане на решение за допускане използването на 10 % от оставащия капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци Перник, генерирани извън Регионално сдружение Перник.

Сподели
Предишна статия„Топла Коледа за всички”
Следваща статияСамолет „Спартан“ от състава на Военновъздушните сили изпълни полет за транспортиране на тежко болен пациент в Германия