Начало Политика Общинският съвет в Перник изрази несъгласие Перник да приема битови отпадъци на...

Общинският съвет в Перник изрази несъгласие Перник да приема битови отпадъци на други общини

76

Общински съвет – Перник излезе с декларация във връзка с проект на решение на Министерски съвет, относно:Задължаване на Регионалното депо за неопасни отпадъци регион Перник за приемане на битови отпадъци на общините Кюстендил, Сапарева Баня, Рила, Кочериново, Бобошево и Бобов дол. Това стана на извънредна сесия днес на местните законотворци. Документът ще бъде адресиран до Президента на Република България, Министър-председателя на Република България и Министъра на околната среда и водите.

ДЕКЛАРАЦИЯ
от Общински съвет Перник

Общински съвет Перник изразява своето несъгласие относно предвижданото приемане на решение на Министерски съвет за допускане използването на 10% от оставащия капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци Перник, за обезвреждане чрез депониране отпадъци от територията на общините Кюстендил, Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево, Рила, Кочериново.
Нашето безпокойство е свързано със следните мотиви.
Депото се експлоатира от 29.12.2015 г. и на настоящия етап е изградена само една от клетките. Община Перник не е в състояние да финансира предсрочно изграждането на втора клетка.
Определените от МОСВ количества от 13731 тона значително надвишават оставащия капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци Перник.
С решение на Регионално сдружение Перник се допуска предварително третиране и депониране на част от промишления отпъдак, генериран от предприятия на територията на област Перник, които са изчислени до проектния капацитет на клетката.
Налице са сериозни проблеми в работата на компостиращата система, което води до увеличаване на депонираните отпадъци.
Факт е значителното замърсяване на атмосферния въздух в община Перник, на територията на която е депото. Транспортирането на допълнителни количества отпадъци ще се отрази негативно върху замърсяването на атмосферния въздух и изградената инфраструктура и допълнително ще натовари подходите към депото, които в по-голямата си част преминават през населени места.

Общински съвет Перник счита, че на територията на Югозападен регион съществуват поне две по-подходящи алтернативи от Регионално депо за неопасни отпадъци Перник.
Всички сме единодушни, че подобно решение на Министерски съвет не е в интерес на гражданите на община Перник и е пряка намеса в правомощията на общините, вменени им в ЗМСМА.
С декларацията категорично настояваме да бъдат защитени интересите на гражданите на община Перник, като призоваваме Министерски съвет да не предприема действия по вземане на решение за допускане използването на 10 % от оставащия капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци Перник, генерирани извън Регионално сдружение Перник.