Начало Перник Общество Общинският съвет в Перник подкрепи рекултивацията на нарушени терени, вследствие на дългогодишни...

Общинският съвет в Перник подкрепи рекултивацията на нарушени терени, вследствие на дългогодишни минни работи

130

Общинският съвет даде съгласието си по внесената докладна записка на кмета на Община Перник Вяра Церовска, относно одобряването на “Проект за отстраняване на екологични щети и техническа ликвидация за нарушени терени, вследствие на водените дългогодишни минни работи от рудници “Седми септември” и “Христо Ботев” при “Мини-Перник” ЕАД”. В докладната записка е посочено, че кметът е назначила комисия, съставила протокол, с който е взето решение за одобрение на проекта на по-горе цитирания обект. В приложения списък на собствениците, засегнати в проекта са и част от терени -общинска собственост. С решението за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползоворяване на хумусния пласт, местните законотворци дадоха съгласие за реализирането на проекта, включително и върху терените – общинска собственост.