Начало Перник Общество Общинският съвет подкрепи предложението на кмета Вяра Церовска за изграждане на нови...

Общинският съвет подкрепи предложението на кмета Вяра Церовска за изграждане на нови социални жилища

33

По предложение на кмета на Община Перник Вяра Церовска в най-младия пернишки квартал „Тева“ ще бъдат изградени социални жилища – общинска сграда с капацитет 100 души. Докладната записка беше подкрепена с пълно мнозинство от общинския съвет в Перник  Проектът ще бъде реализиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, с финансовата подкрепа на OП „Региони в растеж 2014 -2020“, съфинансирана от Eвропейския съюз чрез ЕФРР.

В рамките на днешното си регулярно заседание законодателния орган прие информация за изпълнението на бюджета на община Перник към 30.06.2018г., изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2018г, отчета за Капиталовите разходи към 30.06.2018г, Доклад за изпълнението на Оздравителната програма на Община Перник към 30.06.2018г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година. – II етап.

с 35 гласа „за“ местините законотворци приеха и отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода от 02.05.2018г. до 01.11.2018 г.

Избори 2021
Decorr