Начало Перник Общество Обявена е обществена поръчка за изработване на нови автобусни спирки в Перник

Обявена е обществена поръчка за изработване на нови автобусни спирки в Перник

210

Община Перник е обявила на 29 януари обществена поръчка с предмет „Изработване на автобусни спирки в град Перник“. Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на в Профила на купувача на интернет страницата на Общината и в Агенцията за обществени поръчки. Това стобщи кметът Вяра Церовска в отговор на питане от страна на общинския съветник от ГЕРБ-Перник Андрей Павлов по време на редовно заседание на местния законодателен орган. По думите й, на 26 март в заседателната зала на общинската администрация са отворени ценовите оферти на допуснатите участници.


„След избора на изпълнител и изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, Община Перник ще проведе тръжна процедура за отдаване под наем на автобусните спирки от градския транспорт“, посочи градоначалникът.
Относно друго питане на общински съветник във връзка с „Разработане на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“ кметът информира, че към настоящият момент се актуализира програмата за управление на КАВ. Проектът има за цел разработване на комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите на фини прахови частици 10, 2.5, повърхностно активни вещества и серен диоксид и достигане на съответните норми на КАВ на община Перник.
„Към настоящият момент се очаква становище от МОСВ, след което ще бъдат нанесени окончателните корекции на проекта и ще бъде обявено обществено обсъждане“, заяви Вяра Церовска и допълни, че ще бъде внесен за одобрение в Общинския съвет.

Избори 2021
Decorr