Начало България Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху разпоредби от Закона за...

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху разпоредби от Закона за устройство на територията

100

Промените в ЗУТ бяха подкрепени от 122 народни представители, против гласуваха 57, един се въздържа.
Държавният глава оспорва разпоредбата, според която за промяна на предназначението на сграда, която е обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, се изисква предварително писмено съгласие от съответния министър.
Според президента тези изменения може да затруднят правоприлагането. Президентът изразява подобни опасения и за промените, свързани с разрешенията за изменение на подробните устройствени планове, когато се търси промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти – собственост на държавата и общините, „които са обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти“. Тук отново се променя възприетият принцип на мълчаливо съгласие като част от процедурата по промяна на предназначението.
Президентът посочва, че с промените се въвежда възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове, но тази възможност е необосновано ограничена, както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти.

Избори 2021
Decorr