Пернишка организация се бори с нелегалния улов на риба