Начало Политика Позорно! Депутатите от БСП си правят пиар от пандемията !

Позорно! Депутатите от БСП си правят пиар от пандемията !

1024

Преди броени дни народните представители от Българската социалистическа партия в Перник Любомир Бонев и Евдокия Асенова обявиха публично, че даряват трудовите си възнаграждения за месец април за нуждите на болницата за активно лечение на белодробни заболявания в Перник.

Да ама не. Наша проверка в лечебното заведение показва, че такива средства не са постъпвали. Още повече заповедта, издадена от министъра на здравеопазването гласи, че средствата от заплатите на народните избраници постъпват по бюджета на Министерството на здравеопазването като трансфер от съответния разпоредител с бюджет на основание на чл. 110, Ал. 4 от ЗПФ.

Чрез прехвърляне на средства за предвидени разходи от един бюджет в друг, а не като сума от индивидуални дарения на физически лица. Предвид на това, разходването на сумата обективно не би могло да се извършва според волеизявленията на отделни физически лица, защото това би влезнало в противоречие с реда за предоставяне и разходване на средства между разпоредители с бюджет, както и предвид и на това, че за разходването на средства от помощи и дарения се извършва промяна на съответния бюджет на друго основание на ЗПФ (чл. 110, Ал. 1 и 2).