Начало Видео Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Перник представиха днес (ВИДЕО)

Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Перник представиха днес (ВИДЕО)

234

„Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“ е името на проекта , който ще се реализира в Перник, това беше обявено днес на специална пресконференция. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР, Кохезионен фонд.
В пресконференцията взеха участие кметът на Общината Вяра Церовска и нейният заместник Денислав Захариев, кметът на кв. „Изток“ Емил Костадинов, Иван Искренов – началник отдел „Европейски и национални оперативни програми“, ръководителят на проекта Даниела Мицева и координаторът Анна Милева.

Качеството на атмосферния въздух в Перник

Publié par Pernik 24 sur vendredi 16 mars 2018

„Перник по много причини извървя един път в това да подобри качеството на атмосферния въздух“, сподели в началото кметът Вяра Церовска.
„Няма ги вече Мартеновите пещи, не работят заводите „Струма“ и „Кристал“ , няма ги икарусите, които твърде много замърсяваха въздуха. Перник в голямата си част е газифициран. Да положим още усилия за нас е изключително важно , за да може всички да се радваме на по-добър живот, на по-добро качество на атмосферния въздух. Надявам се да чуем повече предложение и да направим един хубав и реален проект за атмосферния въздух в Перник“ , сподели кметът.
Проектът е с бюджета в размер на 93 694.00 лева и се предвижда да се изпълнят дейности, които са съществени за реализирането на проекта по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-5.002 Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на ОПОС 2014-2020г.
„Ще направим анализ на това кои са основните замърсители , къде са локализирани местата с най-тежки проблеми , които са свързани със замърсяване на въздуха и оттам ще се направят верните изводи, за да можем да постигнем желания ефект през точните мерки и какво още може да ни предложи тази научна група , която ние сме избрали“, допълни Церовска .
По думите й за последните 16 дни от месец март в Община Перник има само един ден,в който незначително са се увеличили фините прахови частици – 10.
„Основните замърсители са ясни, това са предприятията , които работят на територията на Община Перник, битовите потребители, които използват въглища, и автомобилите. Община Перник има изработени проекти за две кръгови – на двата входа на Перник – в кв. „Изток“ и в кв. „Иван Пашов“, за да се подобри организацията на движение . Изработваме и още един проект за нов вход на „Марина бара“ , обясни кметът Вяра Церовска.
Общата цел на проекта е да се разработи комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите ФПЧ10, ФПЧ2,5, ПАВ и SO2 , на територията на община Перник за периода 2017 – 2021г. и достигане на съответните норми за качество на атмосферния въздух .

Позата за обществото –е намаляване на вредното въздействие и предотвратяване настъпването на опасности и щети върху здравето на хората, животните, растенията, природните и културни ценности от негативното изменение в качеството на атмосферния въздух (КАВ) в резултат на различни дейности с източници на емисии. Това ще помогне да се създадат по-здравословни условия за живот на населението, което към 16 юни 2016г. по данни на ГРАО наброява 77 135 жители. Изпълнението на проекта ще продължи до 14.12.2018 г.

Сподели
Предишна статияНашумелият млад автор Тихомир Иванов представя книгата си за Камино в Перник
Следваща статияБаща сигнализира за небрежност в голяма пернишка дентална клиника