Начало Видео Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Перник представиха днес (ВИДЕО)

Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Перник представиха днес (ВИДЕО)

206

„Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“ е името на проекта , който ще се реализира в Перник, това беше обявено днес на специална пресконференция. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР, Кохезионен фонд.
В пресконференцията взеха участие кметът на Общината Вяра Церовска и нейният заместник Денислав Захариев, кметът на кв. „Изток“ Емил Костадинов, Иван Искренов – началник отдел „Европейски и национални оперативни програми“, ръководителят на проекта Даниела Мицева и координаторът Анна Милева.

Качеството на атмосферния въздух в Перник

Publié par Pernik 24 sur vendredi 16 mars 2018

„Перник по много причини извървя един път в това да подобри качеството на атмосферния въздух“, сподели в началото кметът Вяра Церовска.
„Няма ги вече Мартеновите пещи, не работят заводите „Струма“ и „Кристал“ , няма ги икарусите, които твърде много замърсяваха въздуха. Перник в голямата си част е газифициран. Да положим още усилия за нас е изключително важно , за да може всички да се радваме на по-добър живот, на по-добро качество на атмосферния въздух. Надявам се да чуем повече предложение и да направим един хубав и реален проект за атмосферния въздух в Перник“ , сподели кметът.
Проектът е с бюджета в размер на 93 694.00 лева и се предвижда да се изпълнят дейности, които са съществени за реализирането на проекта по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-5.002 Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на ОПОС 2014-2020г.
„Ще направим анализ на това кои са основните замърсители , къде са локализирани местата с най-тежки проблеми , които са свързани със замърсяване на въздуха и оттам ще се направят верните изводи, за да можем да постигнем желания ефект през точните мерки и какво още може да ни предложи тази научна група , която ние сме избрали“, допълни Церовска .
По думите й за последните 16 дни от месец март в Община Перник има само един ден,в който незначително са се увеличили фините прахови частици – 10.
„Основните замърсители са ясни, това са предприятията , които работят на територията на Община Перник, битовите потребители, които използват въглища, и автомобилите. Община Перник има изработени проекти за две кръгови – на двата входа на Перник – в кв. „Изток“ и в кв. „Иван Пашов“, за да се подобри организацията на движение . Изработваме и още един проект за нов вход на „Марина бара“ , обясни кметът Вяра Церовска.
Общата цел на проекта е да се разработи комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите ФПЧ10, ФПЧ2,5, ПАВ и SO2 , на територията на община Перник за периода 2017 – 2021г. и достигане на съответните норми за качество на атмосферния въздух .

Позата за обществото –е намаляване на вредното въздействие и предотвратяване настъпването на опасности и щети върху здравето на хората, животните, растенията, природните и културни ценности от негативното изменение в качеството на атмосферния въздух (КАВ) в резултат на различни дейности с източници на емисии. Това ще помогне да се създадат по-здравословни условия за живот на населението, което към 16 юни 2016г. по данни на ГРАО наброява 77 135 жители. Изпълнението на проекта ще продължи до 14.12.2018 г.