Начало България Промени в Закона за туризма

Промени в Закона за туризма

45

На второ четене, парламентът прие промени в Закона за туризма. Промените са във връзка с транспониране на европейска директива за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, и хармонизирането на българското законодателство с това на останалите държави от ЕС по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Разписани са по-обстойно правата на пътуващия и на туроператора.Ще има на обезщетенията при неизпълнение на задълженията.

Централното звено за контакт с държавите от ЕС във връзка с предоставяне на туристически услуги , ще бъде Министерството на туризма. Има възможност за проверки от длъжностни лица от Министерството на лица , извършващи туристически услуги. Обектите и дейността също ще подлежат на проверки. Срокът за категоризиране от кметовете на общините ще бъде увеличен от два месеца на три месеца. Горната граница на имуществената санкция също ще се вдигне от 1000лв. – на 3000лв. Въвежда се санкция на двоен размер при повторност на нарушението.

Правоспособност за упражняване на професиите : екскурзовод , планински водач, скиучител ще мога да придобиват и граждани на ЕС , и на държава-страна по Споразумението за Европейскито икономическо пространство , или на Конфедерация Швейцария