Начало Перник Общество Ремонтират подлеза при сп. Метал

Ремонтират подлеза при сп. Метал

128

Общинският съвет в Перник гласува отпускане на допълнителни средства за ремонт на пешеходния подлез при сп. Метал. на съоръжението  е много лошо. Налага се да бъде направен основен ремонт. Средствата, заложени в Поименния списък на капиталовите разходи за 2018 г. на Община Перник са 42 хил. без ДДС. Бяха проведени 2 обществена поръчки и два пъти удължаване на срока, но кандидати – няма. Разговаряхме със строители и стана ясно, че в хода на този основен ремонт ще има дейности, които изискват повече средства“, сподели кметът на Перник Вяра Церовска. Тя подчерта, че е провела няколко срещи с кмета на квартал „Изток“ инж. Емил Костадинов, който настоява  ремонтът да бъде извършен, тъй като там има твърде голям поток от хора, които преминават ежедневно за работа.

В докладната записка, внесена от  градоначалникът се посочва, да бъдат добавени 20 000 лева за сметка на други дейности по сметка на общинска администрация без да се нарушава общата рамка на бюджета.

Кметът на населеното място Емил Костадинов обоснова искането си с факта, че на съоръжението са правени многократни проверки, като лично се е убедил в лошото му състояние.

„Пешеходният подлез минава под ЖП линията и външноградската магистрала, но лошото състояние на съоръжението е причина гражданите да пресичат магистралата и през годините са се случвали множество инциденти“, сподели той. Костадинов отбеляза, че подлезът е много слабо осветен, голяма част от стъпалата са разрушени, част от решетките на отводнителните канали липсват, има падаща мазилка, която също представлява потенциална опасност, а последният ремонт на обекта е извършен през далечната 2008 г.

Състоянието на съоръжението  е много лошо. Налага се да бъде направен основен ремонт. Средствата, заложени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 г. на Община Перник са 42 хил. без ДДС. Бяха проведени 2 обществена поръчки и два пъти удължаване на срока, но кандидати – няма. Разговаряхме със строители и стана ясно, че в хода на този основен ремонт ще има дейности, които изискват повече средства“, сподели градоначалникът и подчерта, че е провела няколко срещи с кмета на квартал Изток инж. Емил Костадинов, който настоява  ремонтът да бъде извършен, тъй като там има твърде голям поток от хора, които преминават ежедневно за работа

Избори 2021
Decorr