Начало Политика Румен Радев: България трябва да има активна роля в интегрирането на ЕС...

Румен Радев: България трябва да има активна роля в интегрирането на ЕС отбраната

44
В контекста на съвременните политически реалности и непредвидимата среда на сигурност Европа не може да си позволи да разчита на военната мощ на други субекти. Ако искаме силен Европейски съюз, неизбежно трябва да вземем съдбата в собствените си ръце и да работим за изграждане на интегриран отбранителен капацитет, чрез който да гарантираме сигурността си. Това заяви държавният глава Румен Радев, който откри дискусия на тема „Заедно в сигурността. Ролята на България в общата европейска отбрана“  в Централния военен клуб в София.
Държавният глава приветства извеждането на интегрираната отбрана като основен приоритет, за да може тя да получи необходимото развитие на европейско ниво. “Европейските лидери заговориха открито, че сигурността на Европа не може да се оставя в чужди ръце.  Трябва сами да поемем отговорност”, заяви Румен Радев и отбеляза трансформацията в схващанията на Европейския съюз за военната мощ. “Ако преди години военната сила в ЕС беше разглеждана като възможност за гарантиране на сигурност чрез неутрализиране на заплахите, то днес виждаме всеобхватен подход, при който лидерите разглеждат общата европейска отбрана като нов импулс за интегриране на Европа”, добави президентът. Румен Радев посочи, че годишните загуби, които търпи ЕС вследствие на фрагментацията на отбранителната индустрия на държавите членки, възлизат на от 50 до 100 млрд. евро.
Президентът призова България да направи усилия и да се възползва от шанса да бъде активен и отговорен участник в процеса по интегрирането на военните способности на държавите членки на ЕС. “Ние трябва да бъдем гъвкави и прозорливи, за да отговорим на съвременните предизвикателства. В свят, в който глобалните играчи развиват своята военна мощ, не можеш да останеш само с инструмента на “меката сила”, категоричен беше държавният глава.
По думите на президента, избраният от ЕС подход към обща отбрана чрез генериране на отбранителни способности и интегриране на изследователските структури и организации, ще доведе до обединяването на индустрията и на европейския отбранителен капацитет в бъдеще.
Президентът подчерта ролята на стартирания по-рано тази година Европейски фонд за отбрана и изрази надежда този инструмент да се превърне в двигател на развитието на високите технологии и отбранителната индустрия в ЕС. “Фондът е големият шанс на България да бъде част от европейските процеси в отбраната”, заяви Румен Радев, но предупреди, че преди всичко България трябва да покаже, че е способна да генерира свои способности и да допринася реално към капацитета на партньорите си.
“Не можеш да бъдеш лидер, ако самият ти не си пример при идентифицирането на проблемите на сигурността и подходите към решаването им”, заяви Румен Радев и призова решенията за развитието и модернизацията на българската отбрана да се вземат отговорно и с оглед на реалните нужди.  “Проблем е нашето собствено отношение към проблемите на сигурността – дали ще инвестираме в нашата сигурност, за да гарантираме собствения си суверенитет, или защото така искат или ни налагат нашите съюзници и партньори”, предупреди още държавният глава. Той  посочи, че инвестиционните решения, касаещи въоръжението ни, отекват извън границите на държавата и трябва да бъдат насочени към преодоляване на “технологичната бездна” между нас и нашите съюзници.
Президентът призова още за дефиниране на ясни приоритети и прилагане на съобразени с тях програми за индустриално сътрудничество в сферата на националната отбранителна промишленост, които да донесат иновации и траен растеж на производителността в този отрасъл.
Според Румен Радев по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз страната ни има шанс да докаже, че по-малките страни могат да участват активно и да дадат стимул на процесите на интегриране на европейската отбрана.
Избори 2021
Decorr