Начало Перник Общество Стана ясно какви данъци ще плащаме

Стана ясно какви данъци ще плащаме

85

Размерът на такса смет и данък недвижими имоти за перничани остават непроменени. За сметосъбиране, сметоизвозване и притежавани имоти гражданите на Община Перник ще плащат същите данъци, както миналата година.
„Община Перник намалява ставките в имуществения компонент на данъка за превозни средства до допустимия от закона минимум. Решението на администрацията е продиктувано от желанието гражданите да не почувстват прекомерно тежестта на промените в националното данъчно законодателство“. Това каза заместник-кметът Денислав Захариев на днешното обществено обсъждане на Наредбата за местни данъци и такси, което се проведе в Двореца на културата. Директорът на местната приходна дирекция Ивета Боянова запозна присъстващите с промените в закона, които налагат и изменения в Наредбата за местни данъци и такси. Законът въвежда ставки за жилищните имоти, разположени в населени места, включени в утвърдения от Министерски съвет списък на курортите в Република България. В него попада и село Рударци. Данъкът се увеличава само за жилища, които не са основни, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по Закона за туризма с 5 до 7 промила върху данъчната оценка. Друга съществена промяна е, че при определянето на данъка върху превозните средства, освен имуществен, се въвежда и екологичен компонент. Имущественият отчита мощността и годината на производство, а екологичният – замърсяването, което причинява. В проектонаредбата Община Перник залага минимално допустимите от закона ставки за автомобилите в диапазон от 55 до 110 киловата. Предложението е породено от обстоятелството, че над 90 % от автомобилите, регистрирани на територията на Община Перник, са в този диапазон. Включването на екологичен компонент допълнително утежнява финансово гражданите, а администрацията се съобразява с икономическата ситуация и възможностите на своите граждани, като, същевременно, цели и да не се намалят приходите в общинския бюджет. Гражданите вече няма да могат да декларират като основни жилища в различни общини, и да очакват да ползват и за двете данъчно облекчение. Чрез достъп до единна информационна система администрацията ще може да установи, ако гражданите проявят некоректност, и при двойно деклариране ще загубят правото на данъчно облекчение. Новите налози ще бъдат начислени до 15 февруари и данъчно задължените лица ще ги получат на адрес, а данъчната кампания ще стартира официално на 1 март.

Избори 2021
Decorr