Начало Политика „Топлофикация Перник“ инвестира в стратегически проекти

„Топлофикация Перник“ инвестира в стратегически проекти

7

В цялостната си дейност „Топлофикация Перник“ е ангажирана към изпълнение на мисията на Европа за насърчаване на екологосъобразното производство. Ръководният екип на Предприятието споделя убеждението, че целта им е безпрепятствено осъществяване на прехода към нисковъглеродно производство на енергия. Посредством своите екологични инвестиции, Топлофикацията успява да отговори на нормативните изисквания на Европейската комисия. В дейността на Дружеството се прилагат добри европейски практики за зелено производство.

„Ние сме последователни в прилагането на отговорни бизнес практики в сферата на трудовите норми и опазването на околната среда. Инвестираме средства в надграждането на екологичната политика и осигуряване на безопасни условия на труд“, сподели Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“. Той посочи, че за тях е важно бъдещето на региона им. По думите му като отговорно предприятие работят за постигане на екологичните цели за декарбонизация.

„За да се даде тласък на усилията ни към по-чисто производство, инвестирахме в проект за производство на енергия от природен газ. Още през 2020 г. направихме първите стъпки със закупуването на газови когенератори. След като получихме необходимите разрешителни, преминахме към монтирането и въвеждането им в експлоатация“, каза Кацаров. Той изрази надежда, че скоро ще приключат работата по проекта и ще могат да произвеждат електрическа енергия единствено от газ през летните месеци. Директорът напомни, че за създаване на чиста енергия са разработили инвестиционно предложение за добавяне в енергийния им микс и на биогорива. „Биомасата включва всички органични материали, синтезирани от растенията. Тя е един от най-ценните и многофункционални ресурси на Земята. Биомасата като природен продукт подлежи на непрекъснато природно възстановяване и затова тя се причислява към т.н. възобновяеми източници на енергия“, каза Кацаров. Той обясни, че използването на биомасата за енергийни цели не замърсява околната среда и затова тя се счита за източник на екологично чиста енергия.

„Инвестираме в стратегически проекти за екологично производство на енергия. Сред основните принципи на работа е свеждането до минимум на отрицателното въздействие върху околната среда, съчетано с преследване на устойчив икономически растеж на предприятието и в унисон с поддържане на отговорна социална политика“, допълва още той.

Директорът на „Топлофикация Перник“ обясни, че през лятото ще работят по модернизацията, реконструкцията и оптимизирането на съоръженията и пречиствателните съоръжения“. Ще извършим профилактика и ремонтни дейности по топлопреносната мрежа и абонатните станции. Ще подменим тези участъци, които могат след време да са предпоставка за възникване на авария“, каза Кацаров. Той обясни, че всяка година изготвят програма за планирани ремонтни дейности, за да гарантират спокоен отоплителен сезон за клиентите им.

Ясен Кацаров заяви, че поддържането на екологичните норми в дейността им е гарант за чиста околна среда. „Ние се прилагаме най-добрите налични практики при управлението на производствените процеси. Адаптираме своята екологична политика спрямо европейските изисквания за производство на енергия. Изпълняваме нашата стратегия с далновидна визия, за да постигнем резултатите, към които се стремим – превръщането на „Топлофикация Перник“ в модерна централа, произвеждаща чиста енергия. Считаме, че с инвестициите, ще подпомогнем и доброто социално-икономическо развитие на града ни“, посочи директорът на предприятието.

Източник: standartnews.com