Начало Перник Култура Фотоконкурс събира най-въздействащите творби за „Сурва“

Фотоконкурс събира най-въздействащите творби за „Сурва“

48

ОБЩИНА ПЕРНИК, РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК, ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРАТ ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ДУХЪТ НА СУРВА”

І. Тематична насоченост и цели на конкурса:
• да представи моменти от маскарадната традиция, характерни за Народния празник „Сурова“ в Пернишко и Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник;
• да изразява и популяризира духа на „Сурва“ – като местна традиция и част от световното културно наследство;
• да стимулира интереса към документиране и художествена интерпретация на маскарадната традиция в Пернишко.
ІІ. Технически изисквания към фотографиите:
• Приемат се до 3 броя, цифрови изображения, само в .jpg или .jpeg формат, не по-големи от 5MB. Допуска се обработката им с допълнителен софтуер.
III. Срок и условия за участие:
• Фотографиите се приемат на e-mail: press@pernik.bg придружени със заявление за участие в свободен текст, в което задължително се посочват: трите имена на автора, пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон за връзка; наименование на изпратените фотографии.
o До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация за участие.
o Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация за участие в конкурса.
• Краен срок за получаване на творбите: 17:00 часа на 30.11.2017 г.
• Право на участие имат всички фотографи – професионалисти и любители, без ограничения във възрастта.
• Фотографиите трябва да са авторски. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в заявлението за участие, с което снимките са изпратени за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. При предявени претенции от трети лица, авторът на фотографията носи пълна отговорност.
• Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява в заявлението за участие.
IV. Защита на личните данни:
• Авторските права върху снимките не се прехвърлят на организаторите и остават на техните автори.
• Личните данни на участниците – телефони и имейл адреси, няма да бъдат публикувани и няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато го изисква законът.
• Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си и правата организаторите да ги използват по следния начин:
o Да ги публикуват в електронен формат, да ги увеличават и отпечатват на фотохартия и пенокартон и да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурсът, както и да бъдат използвани в публикации, свързани с изявата.
o Допуснатите до участие в изложба участници освобождават организаторите на конкурса от всякакви претенции, свързани с използването на творбите им, а спрямо евентуалното използване на творби на ненаградени участници ще се прилага Законът за авторското право и сродните му права.
V. Класиране
• Снимките ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на организаторите, професионални фотографи и художници.
• Резултатите ще се обявят във Facebook страницата на Община Перник.
• Всички участници, чиито фотографии бъдат допуснати до финалната изложба, ще бъдат лично информирани от организаторите за мястото на провеждане на събитието, не по късно от една седмица преди откриването на изложбата.
VІ. Награди
• Всеки автор, който бъде допуснат до финалната изложба, ще получи грамота.
• Творбите, взели участие в представителната изложба, стават притежание на организаторите и могат да бъдат използвани в рекламни материали.