Начало България 2018 година започва с по-висока минимална работна заплата

2018 година започва с по-висока минимална работна заплата

84

2018 година започва с по-висока минимална заплата, майчинство за втората година и детски надбавки. Промените влязоха в сила от 1-ви януари.
Минималната заплата вече е в рамер от 510 лв. Това е с 10,9% увеличение в сравнение с миналата година. Според данните на НСИ над 400 хил. българи са се осигурявали на нея през миналата година. Така нетният доход на нископлатените работници ще се увеличи с малко над 10 на сто, или с 37.18 лв.
През 2018 г. НОИ ще плаща повече на майките и на безработните. Обезщетението за втората година от майчинството се увеличи на 380 лв. Надбавките ще се полагат и на семейства с малко по-високи доходи – между 400 и 500 лева на член от семейството. Като за тях помощта няма да е в пълен размер, а 80 на сто от него.
Променено е условието за придобиване право на парично обезщетение за безработица. Съгласно изменението, право на обезщетение имат хората, които са осигурени във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. срокът за изплащане на обезщетенията за безработица пък ще се определя според продължителността на осигурителния стаж, по време на който хората са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 година.
При осигурителен стаж до 3 години, срокът е 4 месеца, при стаж от 3 години и 1 ден до 7 години- 6 месеца, от 7 години и 1 ден до 11 години – 8 месеца, от 11 години и 1 ден до 15 години – 10 месеца, над 15 години -12 месеца.
От 1-ви януари е в сила увеличение на осигуровката за пенсия с 1%.