Начало Перник Общество 30 000 лв. санкция за „Топлофикация“

30 000 лв. санкция за „Топлофикация“

68

Пернишкият административен съд потвърди санкция в размер на 30 000 лв., наложена на местната „Топлофикация“ от директора на РИОСВ.

Наказанието е постановено заради неизпълнение на условията в комплексното разрешително, дадено на топлофикационното дружество. На сгуроотвал „Седми септември“ са постъпили 23 764 т отпадъци от дейността на ТЕЦ „Република“ след допустимия затова срок, съобщават от съда. За транспортирането им операторът използвал съществуващите сгуропроводи, което също е нарушение на комплексното разрешително.

Първоначално с решение на Районен съд – Перник имуществената санкция на „Топлофикация“ била намалена на 15 000 лв. След обжалване Пернишкият административен съд отмени решението на Районния съд и потвърди изцяло наказателното постановление на директора на РИОСВ. Решението не подлежи на обжалване и протест.