Начало Перник Общество Oбласт Перник е подготвена за действия при усложнена зимна обстановка

Oбласт Перник е подготвена за действия при усложнена зимна обстановка

46

„Създадена е организация по планирането на защита при бедствия и готовност на област Перник за действия при усложнена зимна обстановка. Предприети са необходимите мерки за намаляване на негативните последствия за населението на територията на всички общини”. Това, съобщава областният управител Ирена Соколова.
В изпълнение на заповед на Министър –председателя на Република България всички области на територията на страната, трябва да приведат Областните и общински щабове в готовност за действие при зимни условия.
Със Заповед на губернатора е определен ред за предаване и получаване на информация за състоянието на пътната мрежа в областта, както и за възникнали пътно-транспортни произшествия.
„Създали сме надежден комуникационен канал между всички отговорни институции, с който гарантираме навременна и адекватна реакция при необходимост”, заяви още Соколова.
Общините имат действащи договори с фирми-изпълнители, който ще извършват зимното почистване и поддържане на градска и IV пътни мрежи.
Техническото състояние на почистващите машини е изрядно, сочат извършените проверки.
През есенно-зимния сезон Областно пътно управление ще поддържа 554,53 км пътища от Републиканската пътна мрежа. Опесъчаването им ще се извършва от над 50 машини и над 3000 т. сол и фракция.