Начало Политика Видеонаблюдение в Перник. Вижте къде!

Видеонаблюдение в Перник. Вижте къде!

608

Общински съвет-Перник даде съгласие за монтиране на система за видеонаблюдение на територията на Община Перник. Мобилни камери ще бъдат поставени на кръстовища, пешеходни пътеки и сгради общинска собственост. Системата за наблюдение ще бъде изградена от „Мобилтел“. Местните законотворци упълномощиха кмета Вяра Церовска да подпише тристранното споразумение между „Мобилтел“, „Стомана индъстри“ и Община Перник, съгласно което след изтичане на срока на договора, системата за видеонаблюдение да бъде прехвърлена в собственост на Община Перник.

Съветниците утвърдиха и местата на които ще бъде изградена системата, като това са кръстовището на ул. „Струма“ и ул. „Кракра“, ОК „Дворец на културата“, пешеходна пътека на ул. „Търговска“, пл. „Кракра“, пътен възел „Даскалово“, с. Дивотино, кръстовище „Хумни дол“, кръстовище кв. „Иван Пашов“, пътен възел „Марина бара“, кръстовище кв. „Калкас“ и кв. „Куциян“, кръстовище ул. „Юрий Гагарин“ и ул . „Младен Стоянов“, кръстовище кв. „Тева“,  ул. „Република“, Охранителна полиция, с. Големо Бучино, Радина чешма, пътят за Радомир при „Кристал“.

Местният законодателен орган подкрепи докладна записка, внесена  от кмета Вяра Церовска за утвърждаване на обект за допълнително водоснабдяване и канализация на с. Драгичево с подобект битов канализационен колектор с. Драгичево и подобект допълнително водоснабдяване като приоритетно за Община Перник.

В качеството си на принципал на Общинското лечебно заведение „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД, общинският съвет прие проект за решение за обявяване на конкурс за възлагане на управлението на лечебното заведение. Определено беше възнаграждение на управителя в размер на 300% от средната брутна работна заплата към момента на определяне . Конкурсът ще се проведе на 11 май 2018 година от 10 ч. в сградата на Община Перник.

Избори 2021
Decorr